Xem ngày mua xe trong tháng 5 năm 2019

0
1395

Xem ngày mua xe trong tháng 5 năm 2019 có những ngày nào tốt? Mời độc giả đọc bài viết dưới đây của tạp chí tử vi để chọn được ngày phù hợp nhất mua xe để đi đường bình an, công việc thuận lợi nhé!

Xem ngày mua xe trong tháng 5 năm 2019
Xem ngày mua xe trong tháng 5 năm 2019

Danh sách ngày mua xe trong tháng 5 năm 2019:

Thứ ba, ngày 7/5/2019

 • Tức ngày 3 tháng 4 năm 2019 (Âm lịch) – tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Thìn (07h – 09h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần – hướng Đông Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Thiên Quan, Phúc Sinh, Cát Khánh, Đại Hồng Sa, Sao Nguyệt Không
 •  Sao xấu: Hoang vu, Nguyệt Hư, Trùng phục, Tứ thời cô quả

Thứ năm, ngày 9/5/2019

 • Tức ngày 5 tháng 4 năm 2019 (Âm lịch) – thanh long hoàng đạo
 • Giờ hoàng đạo : Tí (23h – 01h),Sửu (01h – 03h),Mão (05h – 07h),Ngọ (11h – 13h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Tây Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Đông đón Tài Thần
 • Sao tốt: Thanh Long Hoàng Đạo, Thánh tâm, Vi tinh, Thiên Quý: tốt mọi việc
 • Sao xấu: Hoàng Sa, Nguyệt Kiến chuyển sát, Ly sàng

Thứ sáu, ngày 10/5/2019

 • Tức ngày 6 tháng 4 năm 2019 (Âm lịch) – minh đường hoàng đạo
 • Giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng chính Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Đông đón Tài Thần
 • Sao tốt: Minh đường Hoàng Đạo, Thiên phú (trực mãn), Nguyệt Tài, Lộc khố, Thiên Quý: tốt mọi việc
 • Sao xấu: Thổ ôn (thiên cẩu), Thiên tặc:, Nguyệt Yếm đại hoạ

Thứ hai, ngày 13/5/2019

 • Tức ngày 9 tháng 4 năm 2019 (Âm lịch) – kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Thìn (07h – 09h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Tây Bắc đón Hỷ Thần – hướng Tây Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Thiên tài, Tuế hợp, Giải thần, Nguyệt Đức: tốt mọi việc
 •  Sao xấu: Địa Tặc, Không phòng, Quỷ khốc

Thứ ba, ngày 14/5/2019

 • Tức ngày 10 tháng 4 năm 2019 (Âm lịch) – kim đường hoàng đạo
 • Giờ hoàng đạo : Sửu (01h – 03h),Thìn (07h – 09h),Ngọ (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Tây Nam đón Hỷ Thần – hướng Tây Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Kim Đường Hoàng Đạo, Địa tài, Dịch Mã,Kim đường: Hoàng Đạo, Thiên Đức: tốt mọi việc
 •  Sao xấu: Nguyệt phá, Thần cách, Vãng vong (Thổ kỵ)

Thứ năm, ngày 16/5/2019

 • Tức ngày 12 tháng 4 năm 2019 (Âm lịch) – ngọc đường hoàng đạo
 • Giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Đông Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Tây đón Tài Thần
 • Sao tốt: Ngọc đường Hoàng Đạo, Thiên hỷ (trực thành), Tam Hợp, Thiên Phúc
 • Sao xấu: Câu Trận, Cô thần, Tội chỉ

Chủ nhật, ngày 19/5/2019

 • Tức ngày 15 tháng 4 năm 2019 (Âm lịch) – tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Thìn (07h – 09h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Tây Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Đông đón Tài Thần
 • Sao tốt: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Thiên Quan, Phúc Sinh, Cát Khánh,  Đại Hồng Sa, Thiên Quý
 • Sao xấu: Hoang vu, Nguyệt Hư, Trùng phục, Tứ thời cô quả

Thứ ba, ngày 21/5/2019

 • Tức ngày 17 tháng 4 năm 2019 (Âm lịch) – thanh long hoàng đạo
 • Giờ hoàng đạo : Tí (23h – 01h),Sửu (01h – 03h),Mão (05h – 07h),Ngọ (11h – 13h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Đông Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Thanh Long Hoàng Đạo, Thánh tâm, Vi tinh
 • Sao xấu: Hoàng Sa, Nguyệt Kiến chuyển sát, Ly sàng

Thứ tư, ngày 22/5/2019

 • Tức ngày 18 tháng 4 năm 2019 (Âm lịch) – minh đường hoàng đạo
 • Giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần – hướng chính Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Minh đường Hoàng Đạo, Thiên phú (trực mãn), Nguyệt Tài, Lộc khố, Nguyệt Ân
 • Sao xấu: Thổ ôn (thiên cẩu), Thiên tặc, Nguyệt Yếm đại hoạ, Cửu không

Thứ bảy, ngày 25/5/2019

 • Tức ngày 21 tháng 4 năm 2019 (Âm lịch) – kim quỹ hoàng đạo
 • Giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Thìn (07h – 09h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng chính Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Tây đón Tài Thần
 • Sao tốt: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Thiên tài, Tuế hợp, Giải thần, Trùng phục
 • Sao xấu: Địa Tặc, Không phòng, Quỷ khốc

Chủ nhật, ngày 26/5/2019

 • Tức ngày 22 tháng 4 năm 2019 (Âm lịch) – kim đường hoàng đạo
 • Giờ hoàng đạo : Sửu (01h – 03h),Thìn (07h – 09h),Ngọ (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Đông Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Tây đón Tài Thần
 • Sao tốt: Kim Đường Hoàng Đạo, Địa tài, Dịch Mã, Kim đường, Thiên Phúc
 • Sao xấu: Nguyệt phá, Thần cách, Vãng vong (Thổ kỵ)

Thứ ba, ngày 28/5/2019

 • Tức ngày 24 tháng 4 năm 2019 (Âm lịch) – ngọc đường hoàng đạo
 • Giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Tây Bắc đón Hỷ Thần – hướng Đông Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Ngọc đường Hoàng Đạo, Thiên hỷ (trực thành), Tam Hợp, Sao Nguyệt Đức Hợp 
 • Sao xấu: Câu Trận, Cô thần, Tội chỉ

Thứ sáu, ngày 31/5/2019

 • Tức ngày 27 tháng 4 năm 2019 (Âm lịch) – tư mệnh hoàng đạo
 • Giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Thìn (07h – 09h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Đông Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Thiên Quan, Phúc Sinh, Cát Khánh, Đại Hồng Sa
 • Sao xấu: Hoang vu, Nguyệt Hư, Trùng phục, Tứ thời cô quả

Bài viết trên đã gửi đến độc giả danh sách những ngày tốt để mua xe trong tháng 5/2019. Chúc các bạn chọn được ngày đẹp nhất để mua xe cho việc đi đường được bình an thuận lợi việc làm ăn, sinh sống được suôn sẻ, gia đạo an vui nhé!