Xem ngày tốt trong tháng 5 năm 2019 cho việc cưới hỏi

0
1379

Xem ngày tốt trong tháng 5 năm 2019 cho việc cưới hỏi được may mắn thuận lợi. Mời độc giả đọc bài viết dưới đây để chọn được ngày phù hợp nhất cho chuyện trăm năm nhé!

Xem ngày tốt trong tháng 5 năm 2019 để cưới gả:

Thứ sáu, ngày 3/5/2019

 • Tức ngày 29 tháng 3 năm 2019 (Âm lịch) – thiên lao hắc đạo
 • Các giờ hoàng đạo : Tí (23h – 01h),Sửu (01h – 03h),Mão (05h – 07h),Ngọ (11h – 13h),Thân (15h – 17h),Dậu (17h – 19h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Tây Bắc đón Hỷ Thần – hướng Tây Nam đón Tài Thần
 • Sao Tốt: Thiên hỷ (trực thành), Thiên Quý, Minh tinh, Thánh tâm, Tam Hợp

Chủ nhật, ngày 5/5/2019

 • Tức ngày 1 tháng 4 năm 2019 (Âm lịch) – thiên lao hắc đạo
 • Các giờ hoàng đạo : Tí (23h – 01h),Sửu (01h – 03h),Thìn (07h – 09h),Tỵ (09h – 11h),Mùi (13h – 15h),Tuất (19h – 21h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng chính Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Tây đón Tài Thần
 • Sao tốt: Minh tinh, Kính Tâm, Mẫu Thương
Xem ngày tốt trong tháng 5 năm 2019 cho việc cưới hỏi
Xem ngày tốt trong tháng 5 năm 2019 cho việc cưới hỏi

Thứ hai, ngày 6/5/2019

 • Tức ngày 2 tháng 4 năm 2019 (Âm lịch) – nguyên vu hắc đạo
 • Các giờ hoàng đạo : Tí (23h – 01h),Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Ngọ (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Dậu (17h – 19h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Đông Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Tây đón Tài Thần
 • Sao tốt: Sinh khí (trực khai), Phổ hộ, Mẫu Thương, Thiên Phúc

Thứ sáu, ngày 10/5/2019

 • Tức ngày 6 tháng 4 năm 2019 (Âm lịch) – minh đường hoàng đạo
 • Các giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng chính Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Đông đón Tài Thần
 • Sao tốt: Minh đường Hoàng Đạo, Nguyệt Tài, Lộc khố, Sao Thiên Quý

Thứ bảy, ngày 11/5/2019

 • Tức ngày 7 tháng 4 năm 2019 (Âm lịch) – thiên hình hắc đạo
 • Giờ hoàng đạo : Tí (23h – 01h),Sửu (01h – 03h),Thìn (07h – 09h),Tỵ (09h – 11h),Mùi (13h – 15h),Tuất (19h – 21h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Đông Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Ngũ phú, Tục Thế, Lục Hợp

Thứ năm, ngày 16/5/2019

 • Tức ngày 12 tháng 4 năm 2019 (Âm lịch) – ngọc đường hoàng đạo
 • Các giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Đông Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Tây đón Tài Thần
 • Sao tốt: Ngọc đường Hoàng Đạo, Thiên hỷ (trực thành), Tam Hợp, Thiên Phúc

Thứ bảy, ngày 18/5/2019

 • Tức ngày 14 tháng 4 năm 2019 (Âm lịch) – nguyên vu hắc đạo
 • Các giờ hoàng đạo : Tí (23h – 01h),Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Ngọ (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Dậu (17h – 19h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Tây Bắc đón Hỷ Thần – hướng Đông Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Sinh khí (trực khai), Phổ hộ, Mẫu Thương, Nguyệt Đức Hợp

Thứ tư, ngày 22/5/2019

 • Tức ngày 18 tháng 4 năm 2019 (Âm lịch) – minh đường hoàng đạo
 • Các giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần – hướng chính Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Minh đường Hoàng Đạo, Nguyệt Tài, Lộc khố, Sao Nguyệt Ân

Thứ năm, ngày 23/5/2019

 • Tức ngày 19 tháng 4 năm 2019 (Âm lịch) – thiên hình hắc đạo
 • Các giờ hoàng đạo : Tí (23h – 01h),Sửu (01h – 03h),Thìn (07h – 09h),Tỵ (09h – 11h),Mùi (13h – 15h),Tuất (19h – 21h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Tây Bắc đón Hỷ Thần – hướng Tây Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Ngũ phú, Tục Thế, Lục Hợp, Sao Nguyệt Đức

Thứ ba, ngày 28/5/2019

 • Tức ngày 24 tháng 4 năm 2019 (Âm lịch) – ngọc đường hoàng đạo
 • Các giờ hoàng đạo : Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Tỵ (09h – 11h),Thân (15h – 17h),Tuất (19h – 21h),Hợi (21h – 23h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Tây Bắc đón Hỷ Thần – hướng Đông Nam đón Tài Thần
 • Sao tốt: Ngọc đường Hoàng Đạo, Thiên hỷ (trực thành), Tam Hợp, Sao Nguyệt Đức Hợp

Thứ tư, ngày 29/5/2019

 • Tức ngày 25 tháng 4 năm 2019 (Âm lịch) – thiên lao hắc đạo
 • Các giờ hoàng đạo : Tí (23h – 01h),Sửu (01h – 03h),Thìn (07h – 09h),Tỵ (09h – 11h),Mùi (13h – 15h),Tuất (19h – 21h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng Tây Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Đông đón Tài Thần
 • Sao tốt: Minh tinh, Kính Tâm, Mẫu Thương, Thiên Quý

Thứ năm, ngày 30/5/2019

 • Tức ngày 26 tháng 4 năm 2019 (Âm lịch) – nguyên vu hắc đạo
 • Các giờ hoàng đạo : Tí (23h – 01h),Dần (03h – 05h),Mão (05h – 07h),Ngọ (11h – 13h),Mùi (13h – 15h),Dậu (17h – 19h)
 • Hướng xuất hành : Xuất hành hướng chính Nam đón Hỷ Thần – hướng chính Đông đón Tài Thần
 • Sao tốt: Sinh khí (trực khai), Phổ hộ, Mẫu Thương, Thiên Quý

Bài viết trên của tạp chí tử vi đã gửi đến độc giả danh sách những ngày tốt để cưới hỏi trong tháng 5 năm 2019. Chúc các bạn chọn được ngày đẹp nhất cho đám cưới được suôn sẻ thuận lợi nhé!