Hôn nhân và lá số tử vi của vợ chồng

0
1572

Trong lá số Tử vi Đông phương, cung Thê trên lá số Nam chỉ về đường thành hôn; cung Phu trên lá số Nữ chỉ về đường lang quân. Chúng ta có thể xem xét qua cung Phu Thê để biết được tình trạng của cả hai về đường Phối ngẫu. Vấn đề phối hôn nhân có nhiều sự khác nhau mà khoa học tử phương đông cho biết là khá chuẩn xác: Trường hợp một người Nam hay Nữ trong đời có mấy lần thành hôn, trường hợp chồng sợ vợ, trường hợp khắc kỵ nhau, trường hợp hòa thuận. Mời các bạn cùng Xemtuvi12congiap.com đi tìm hiểu nhé!

1. Nguyên tắc căn bản trước tiên

Xem tuổi vợ chồng cho hay nguyên tắc trước hết nên ghi về cung Phối Ngẫu, là một sự dị biệt trong cách giải đoán tùy theo là cung Phu năng cung Thê. Như lá số Nam có cung Thê thì giải đoán ở cung này là về phần người vợ. Còn lá số Nữ có cung Phu thì một số giải đoán ở cung này không ứng về phần người chồng, mà ứng về phần người vợ, tức thị người có lá số.

Ví dụ: Một người Nam có Thiên Tướng ở cung Thê thì đó có tức thị bà vợ rất tháo vác, đảm đương, tinh thần cứng cỏi và ông chồng phải nể nang, kính trọng! Nhưng một bà có Thiên Tướng ở cung Phu, thì lại không có tức thị bà ấy sợ chồng, nhưng mà vẫn có tức thị ông chồng phải kiêng nể vợ. duyên cớ là vì theo cái đạo “xuất giá tòng phu” của Đông phương xưa là vậy.

Cũng có trường hợp là sự truyền tinh ở 2 lá số Tử vi của Nam Nữ vợ chồng. Như cung Thê của Nam số có Tử vi thì cung mạng của Nữ cũng có Tử vi.

2. Những trường hợp chồng sợ vợ

Khi nào thì một người nam có lá số Tử vi sợ vợ? Kinh nghiệm giải đoán qua nhiều lá số đã rút ra những luật lệ sau đây:

+ Mỗi cung số ở vào một bộ tam hợp; có một hành gọi là hành của tam hợp. Có 4 bộ tam hợp là:

  • Dần, Ngọ, Tuất: Hành Hỏa
  • Tỵ, Dậu, Sửu: Hành Kim
  • Thân, Tý, Thìn: Hành Thủy
  • Hợi, Mão, Mùi: Hành Mộc

Ví dụ: Một người Nam tuổi Nhâm Thìn số Tử vi có Mệnh ở cung Hợi, Thê ở cung Dậu.

Tam hợp Mệnh (Hợi, Mão, Mùi) thuộc Mộc.

Tam hợp Thê (Tỵ, Dậu, Sửu) thuộc Kim.

Ta có Kim khắc Mộc, tức thuộc Tam hợp Thê khắc Tam hợp Mệnh: người Nam tuổi Nhâm Thìn này là người sợ vợ. thực tiễn nhìn bên ngoài chúng ta sẽ nhận thấy người Nam này rất nhân hậu, tốt.

Lịch vạn niên cho biết trái lại ở lá số Nữ, tam hợp Phu khắc tam hợp Mệnh, lại không có nghĩa là vợ sợ chồng, mà vẫn có tức thị người Nữ đó cầm quyền trong gia đình, ông chồng phải kính nể vợ.